logo

Deel deze website via:

Opvoeding & educatie

Een soepel gezinsleven … fijn!

Het gezinsleven verloopt niet bij iedereen zonder problemen. Iedereen heeft een eigen mening over opvoeden en opgroeien. Dat kan botsen. Bij jongeren kunnen er problemen zijn met school of studie, drank of drugs, mentaliteit of houding. Er kan sprake zijn van diverse soorten gezinssamenstellingen die tot problemen leiden.

Hebt u vragen over opvoeding of opgroeien? Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van huishouden of het samen leven in een gezinssituatie? Het SWT kan u helpen. Wij werken nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Schijndel. Samen met u bekijken we op welke manier uw gezin of huishouden het beste geholpen kan worden.


 • Inge Schouwink

  Het Sociaal Wijkteam is een succes als we alle wijken goed in beeld hebben en als de wijken en hun inwoners op hun beurt ook het Sociaal Wijkteam leren kennen en weten te bereiken.

 • Lilian Verstraelen

  Ik vind het belangrijk dat mensen hun leven in eigen hand kunnen blijven houden zolang dat mogelijk is.

 • Jet van VerseveldTeamleider Sociaal Wijkteam Schijndel

  Ik vind het een uitdaging om samen met mensen sociaalmaatschappelijke vraagstukken op te pakken en daadwerkelijk iets voor hen en hun omgeving te kunnen betekenen.


Veel gestelde vragen over Opvoeding & educatie

 • Opvoeding

Uw wijk op Social Media

 • Twitter
 • Facebook
 • YouTube
Follow @SWTSchijndel

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.
imgSociale wijkteams: samenwerking verdient aandacht
Binnen sociale wijkteams dient de samenwerking op casusniveau meer aandacht te krijgen dan momenteel vaak het geval is. Organisaties van wie medewerkers zitting hebben in sociale wijkteams zijn vaak bezig met het aantonen met hun eigen onmisbaarheid, en dat is niet altijd in het belang van de burger die een hulpvraag heeft. Daarnaast is te zien dat vanwege de verschillende rollen die organisaties binnen sociale wijkteams hebben, zij soms tegenstrijdige signalen aan cliënten geven. "En daar heeft zo'n burger dan ook helemaal niks aan", aldus Riesje Paulissen, projectleider sociale wijkteams bij de gemeente Ede.
imgGemeente Zaanstad Sociale Wijkteams
Per 1 januari 2014 kunnen alle bewoners uit Zaanstad voor vragen en hulp op het gebied van zorg en welzijn terecht op een plek in de wijk. In totaal zullen er 10 sociale wijkteams operationeel zijn. Bij een sociaal wijkteam kunnen inwoners terecht wanneer zij tegen problemen aanlopen op het gebied van welzijn, zorg en werk & inkomen. Een sociaal wijkteam biedt zorg en ondersteuning dichtbij, integraal, op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van inwoners. Het sociaal wijkteam zorgt ervoor dat een huishouden niet voor ieder probleem een ander aanspreekpunt heeft. Het team werkt voor ieder huishouden met één plan en één regisseur. De meeste hulpvragen van mensen die nu bij de huidige sociale wijkteams komen, hebben betrekking op schuldenproblematiek, eenzaamheid, huisvesting en huiselijk geweld
imgGewoon doen wat nodig is; Sociale wijkteams Nijmegen
De film 'Gewoon doen wat nodig is' laat zien hoe de gemeente Nijmegen op zoek gaat naar praktische oplossingen voor de recente bezuinigingen in de zorg. In 2012 startte Nijmegen een pilot met sociale wijkteams. In deze film zoomen we in op de opzet en werkwijze van het sociaal wijkteam.
imgKracht door Verbinding (22 mei 2013)
De ontwikkelopgaven voor de transitie van jeugdzorg en AWBZ-taken nader uitgewerkt.