logo

Deel deze website via:

Het SWT voor u

Wat doet het Sociaal Wijkteam?

Wat kan het Sociaal Wijkteam en de wijkcoach voor u betekenen:

–       Ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor problemen
–       Bekijkt samen met u wat nodig is om problemen weer de baas te worden
–       Bespreekt met u wat u allemaal zelf kunt doen
–       Stelt samen met u een plan op
–       Helpt u om problemen grondig aan te pakken
–       Kijkt naar uw totaalsituatie en/of die van uw gezin/huishouden
–       Voorkomt dat u van loket naar loket wordt gestuurd
–       Vertelt eerlijk wat er kan gaan gebeuren
–       Gaat samen met u op zoek naar oplossingen die bij u passen
–       Kan ook andere mensen (in uw omgeving) of specialisten inschakelen
–       Blijft uw vaste aanspreekpunt
–       Wijst u de weg als u zich wilt inzetten voor (activiteiten in) uw wijk

 


Hoe werkt het Sociaal Wijkteam?


Melding

U kunt zelf (samenhangende) problemen of moeilijkheden ervaren. U kunt het Sociaal Wijkteam ook wijzen op een situatie van een gezin of huishouden waar u zich zorgen om maakt.

Dat kunt u dan bij het Sociaal Wijkteam melden. Dat kan telefonisch, per mail, of u vult een Meldformulier in. U geeft uw naam en adres door, waar u telefonisch of per mail bereikbaar bent, en u beschrijft in uw eigen woorden om welke problemen of moeilijkheden het gaat. Het Sociaal Wijkteam neemt dan snel contact met u op.  Het Sociaal Wijkteam werkt met alle organisaties en instellingen in Schijndel en omgeving samen. Het Sociaal Wijkteam is dus voor u het aanspreekpunt namens alle instellingen. Daardoor kan snel tussen instelling geschakeld worden, kunnen snel afspraken gemaakt worden. Instellingen praten en overleggen samen met elkaar om u zo goed en zo snel mogelijk te helpen of om samen weer meer grip te krijgen.

Als er een melding binnenkomt bij het Team dan neemt het team eerst contact op met de melder. Dat kunt u zelf zijn, maar dat kan uw overbuurman of familielid zijn die zich over u of iemand zorgen maakt. Waarom neemt het Team eerst contact op met de melder? Omdat mensen uit de directe omgeving vaan veel informatie kunnen geven die ‘handig’ is voor het team om te weten. Dan kan het team al een eerste inschatting maken en kunnen we u nog beter en sneller helpen.

Alle meldingen die bij het Sociaal Wijkteam binnen komen worden tijdens het Teamoverleg van het Sociaal Wijkteam besproken.

 

Samenwerking met en tussen instellingen

Elke melding wordt besproken in het team. En omdat alle 1e lijnsinstellingen bij elkaar aan tafel zitten tijdens het teamoverleg wordt de melding, of een bestaand dossier van een gezin of huishouden gezamenlijk besproken. Zo kan elke instelling zijn of haar expertise inbrengen om gezamenlijk te bekijken wat de beste oplossing is. Na de teambespreking wordt vaak besloten dat er een gesprek geregeld wordt met meestal 2 leden van het Sociaal Wijkteam en degene die hulp of ondersteuning nodig heeft. Als u daarbij graag geassisteerd wilt worden door iemand die u vertrouwd of met iemand met wie u al een goede band heeft…graag ! Zo’n gesprek heet een Keukentafelgesprek.

De wijkcoach gaat samen met u en uw omgeving (buren, familie, vrienden) bekijken op welke manier uw probleem aangepakt kan worden. Daarbij kijkt de wijkcoach ook naar wat u zelf kunt. Samen worden er afspraken met u gemaakt, en die afspraken worden vastgelegd in een ‘Samen-Plan’. Voor elk gezin/huishouden stelt de wijkcoach één plan op. Uitgangspunt daarbij is ‘één gezin, één plan’, en…er wordt één teamlid aangewezen als uw planregisseur. Daarom wordt deze aanpak ook genoemd ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

 

Waarom zitten alle 1e lijnsinstellingen in het Sociaal Wijkteam?

Die vraag is heel duidelijk te beantwoorden: om meteen alle instellingen bij elkaar te hebben zodat uw probleem of hulpvraag meteen met alle instellingen besproken kan worden. Vaak staat één probleem of zorg- of hulpvraag niet op zichzelf, en is er meer aan de hand.

Het Sociaal Wijkteam bespreekt ook regelmatig, vaak wekelijks, de voortgang. Het Sociaal Wijkteam houdt u en uw omgeving dus in beeld.

 

Een andere reden waarom de instellingen aan één tafel zitten is meteen afspraken met elkaar te kunnen maken, met elkaar te kunnen overleggen, kennis te delen. Hij bespreken samen welke weg het best gevolgd kan worden. En ook om de voortgang van het gezin/huishouden te bespreken en afspraken te maken of het vervolgtraject op elkaar af te stemmen.

 

Doorverwijzing

Het Sociaal Wijkteam kan ook problemen tegen komen die om hele specialistische begeleiding vragen. Die specialistische zorg is geen taak van het Sociaal Wijkteam. Als zo’n situatie zich voordoet bespreekt het Team de probleemsituatie met een instelling uit de zogenaamde 2e lijn. Zo’n instelling is bijvoorbeeld Herlaarhof (een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie), of Novadic-Ketron (instelling voor behandeling van alcohol-, gok- en drugsverslaafden). Het Sociaal Wijkteam zorgt dan voor een overdracht naar deze instelling. Het Sociaal Wijkteam houdt wel contact met die instelling en u.

Uw wijk op Social Media

 • Twitter
 • Facebook
 • YouTube
Follow @SWTSchijndel

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.
imgSociale wijkteams: samenwerking verdient aandacht
Binnen sociale wijkteams dient de samenwerking op casusniveau meer aandacht te krijgen dan momenteel vaak het geval is. Organisaties van wie medewerkers zitting hebben in sociale wijkteams zijn vaak bezig met het aantonen met hun eigen onmisbaarheid, en dat is niet altijd in het belang van de burger die een hulpvraag heeft. Daarnaast is te zien dat vanwege de verschillende rollen die organisaties binnen sociale wijkteams hebben, zij soms tegenstrijdige signalen aan cliënten geven. "En daar heeft zo'n burger dan ook helemaal niks aan", aldus Riesje Paulissen, projectleider sociale wijkteams bij de gemeente Ede.
imgGemeente Zaanstad Sociale Wijkteams
Per 1 januari 2014 kunnen alle bewoners uit Zaanstad voor vragen en hulp op het gebied van zorg en welzijn terecht op een plek in de wijk. In totaal zullen er 10 sociale wijkteams operationeel zijn. Bij een sociaal wijkteam kunnen inwoners terecht wanneer zij tegen problemen aanlopen op het gebied van welzijn, zorg en werk & inkomen. Een sociaal wijkteam biedt zorg en ondersteuning dichtbij, integraal, op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van inwoners. Het sociaal wijkteam zorgt ervoor dat een huishouden niet voor ieder probleem een ander aanspreekpunt heeft. Het team werkt voor ieder huishouden met één plan en één regisseur. De meeste hulpvragen van mensen die nu bij de huidige sociale wijkteams komen, hebben betrekking op schuldenproblematiek, eenzaamheid, huisvesting en huiselijk geweld
imgGewoon doen wat nodig is; Sociale wijkteams Nijmegen
De film 'Gewoon doen wat nodig is' laat zien hoe de gemeente Nijmegen op zoek gaat naar praktische oplossingen voor de recente bezuinigingen in de zorg. In 2012 startte Nijmegen een pilot met sociale wijkteams. In deze film zoomen we in op de opzet en werkwijze van het sociaal wijkteam.
imgKracht door Verbinding (22 mei 2013)
De ontwikkelopgaven voor de transitie van jeugdzorg en AWBZ-taken nader uitgewerkt.

Nieuws van de straat

 • Mantelzorger verdient waardering

  ‘Mantelzorg doe je samen’ is het landelijke thema van de Dag van de Mantelzorg. Bent...
  Lees meer

 • Het Sociaal Wijkteam gaat verhuizen

  Op 24 juni gaat het Sociaal Wijkteam verhuizen naar ’t Spectrum in Schijndel. De nieuwe...
  Lees meer

 • Klacht over het SWT ?

  U heeft een klacht over het wijkteam   De medewerkers van de wijkteams willen u...
  Lees meer

Meer nieuws