logo

Deel deze website via:

Home intro tekst

  • Schijndel heeft een Sociaal Wijkteam !

    30 May 2014

    Schijndel heeft een Sociaal wijkteam ! Er is veel aan het veranderen binnen de zorg. Binnen Schijndel heeft dit ook grote gevolgen. De instellingen en organisaties werken al heel goed samen binnen Schijndel, maar de veranderingen hebben aanleiding gegeven om de zorg, hulp en ondersteuning anders te gaan inrichten. Er is een Sociaal Wijkteam (SWT) gevormd bestaande uit professionals die slagvaardig hulp, zorg en ondersteuning kunnen bieden, en waarin effectief samengewerkt wordt met alle instellingen en organisaties in Schijndel, én de gespecialiseerde zorg. U heeft ergens moeite mee, vragen of er is sprake van samenhangende problemen ? Het SWT is er voor u ! Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, uw directe woonomgeving is ook onderdeel van het SWT. Het SWT kan u en uw omgeving op heel veel manieren ondersteunen. Op deze website kunt u veel informatie hierover vinden. Wij wensen u veel leesplezier ! Wilt u een persoonlijk gesprek, of wilt u zich inzetten voor uw wijk..laat het ons weten ! Het SWT is er voor u en uw wijk !


  • Terug naar nieuwsoverzicht

Uw wijk op Social Media

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
Follow @SWTSchijndel

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.
imgSociale wijkteams: samenwerking verdient aandacht
Binnen sociale wijkteams dient de samenwerking op casusniveau meer aandacht te krijgen dan momenteel vaak het geval is. Organisaties van wie medewerkers zitting hebben in sociale wijkteams zijn vaak bezig met het aantonen met hun eigen onmisbaarheid, en dat is niet altijd in het belang van de burger die een hulpvraag heeft. Daarnaast is te zien dat vanwege de verschillende rollen die organisaties binnen sociale wijkteams hebben, zij soms tegenstrijdige signalen aan cliënten geven. "En daar heeft zo'n burger dan ook helemaal niks aan", aldus Riesje Paulissen, projectleider sociale wijkteams bij de gemeente Ede.
imgGemeente Zaanstad Sociale Wijkteams
Per 1 januari 2014 kunnen alle bewoners uit Zaanstad voor vragen en hulp op het gebied van zorg en welzijn terecht op een plek in de wijk. In totaal zullen er 10 sociale wijkteams operationeel zijn. Bij een sociaal wijkteam kunnen inwoners terecht wanneer zij tegen problemen aanlopen op het gebied van welzijn, zorg en werk & inkomen. Een sociaal wijkteam biedt zorg en ondersteuning dichtbij, integraal, op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van inwoners. Het sociaal wijkteam zorgt ervoor dat een huishouden niet voor ieder probleem een ander aanspreekpunt heeft. Het team werkt voor ieder huishouden met één plan en één regisseur. De meeste hulpvragen van mensen die nu bij de huidige sociale wijkteams komen, hebben betrekking op schuldenproblematiek, eenzaamheid, huisvesting en huiselijk geweld
imgGewoon doen wat nodig is; Sociale wijkteams Nijmegen
De film 'Gewoon doen wat nodig is' laat zien hoe de gemeente Nijmegen op zoek gaat naar praktische oplossingen voor de recente bezuinigingen in de zorg. In 2012 startte Nijmegen een pilot met sociale wijkteams. In deze film zoomen we in op de opzet en werkwijze van het sociaal wijkteam.
imgKracht door Verbinding (22 mei 2013)
De ontwikkelopgaven voor de transitie van jeugdzorg en AWBZ-taken nader uitgewerkt.